Hit- és erkölcstan oktatásA nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35.§ valamint a 22./2013. (II.22.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolák minden évfolyamán meg kell szervezni az etika és a helyette választható hit- és erkölcstan tanítást. A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke etikaoktatásban vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni.

Amennyiben a szülő nem nyilatkozik a gyermek automatikusan etikaoktatásban részesül.

A hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatban intézményünkkel a következő egyházi jogi személyek vették fel a kapcsolatot:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Református Egyház

Magyar Evangélikus Egyház

HIT Gyülekezet


A mellékelt linkekre kattintva megtekinthetik a

Katolikus Egyház 1.

Katolikus Egyház 2.

Református Egyház

Evangélikus Egyház