Csunyiné László Judit


Csunyiné László Judit

Szüleim pedagógusok voltak, így már gyerekként megismerhettem e szép hivatás örömeit, nehézségeit. 1980-ban szereztem tanítói diplomát, s végeztem el a rajz-könyvtár speciális kollégiumot Győrben, az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán.

Tanítói pályafutásomat a veszprémi Bem József Általános Iskolában kezdtem (ma Deák Ferenc Ált. Isk.), s 41 éven át tevékenykedtem ebben az intézményben.

Kezdetben minden tantárgyat tanítottam, később tantárgycsoportos oktatásban és iskolaotthonos osztályban dolgoztam. Majd 24 éven át tanítottam emelt szintű matematikai osztályokban matematikát, környezetismeretet, rajzot (vizuális kultúra) és technikát nagyfelmenős rendszerben, tehát elsőtől negyedik osztályig.

A matematika szeretetét főiskolai matematika-tantárgypedagógia tanáromnak köszönhetem, s szeretném ezt továbbadni tanítványaimnak is.

7 évig voltam matematika munkaközösségvezető. Többek között tantárgyi versenyek szervezése, lebonyolítása, a gyerekek versenyekre való felkészítése volt a feladatom. Ma is nagyon büszke vagyok az általuk elért szép sikerekre.

A 2020/2021-es tanév befejeztével nyugdíjba vonultam. A gyerekek, a tanítás, az iskola nagyon hiányzott, így örültem a lehetőségnek, hogy egy tanév kihagyása után újra taníthatok.

Az elsődleges célom az, hogy leendő kis diákjaim szeressenek iskolába járni és barátságos, biztonságos környezetben bontakoztathassák ki képességeiket. Legyen számukra örömteli és élményszerű a tanulás, amely során biztos alapokat szereznek.

Arra törekszem, hogy a gyerekek megőrizzék kíváncsiságukat, megszeressék a matematikát és felismerjék, átérezzék, milyen nagyszerű érzés egy-egy probléma felfedezése, megértése és megoldása.

Nagyon fontosnak tartom a gyerekek kreativitásának fejlesztését és a logikus, problémamegoldó gondolkodás kialakítását.

Szeretettel várom a leendő kis elsősöket!