Tisztelt Szülők!A járvány terjedésének fokozódó dinamikája miatt – közösségünk egészségének védelme érdekében – szükségessé vált az intézményünkre vonatkozó intézkedések szigorítása. Célunk, hogy a továbbiakban is jelenléti formában történjen az oktatás és ne kelljen áttérnünk a tantermen kívüli digitális távoktatás rendjére.

Ennek érdekében a veszprémi állami fenntartású általános iskolák egységesen döntöttek az orrot és szájat eltakaró maszk, kötelező használatának bevezetéséről az iskolák közösségi tereiben.

A Deák iskola vonatkozásában a rendelkezés november 8-án (hétfő) lép életbe. A szigorítás a közösségi terekre vonatkozik, a tantermekre nem, de természetesen aki szeretné ott is hordhatja a maszkot.

Kérem, hogy hétfőn maszkkal érkezzenek iskolába a gyerekek és a belépéskor viseljék azt.

A belépés rendje egyelőre nem változik és lázmérés sincs.

Kérem, Önök is hívják fel ismételten gyermekeik figyelmét az alapvető higiéniás szabályok betartására (távolságtartás, kézmosás, fertőtlenítés, szellőztetés).

Honlapunkon az Iskolánk – Dokumentumaink oldalra kattintva tekinthetik meg az iskola Intézkedési tervét.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket.

Vigyázzunk egymásra!

Veszprém, 2021. november 4.

Horváth Szilárd igazgató
Veszprémi Deák Ferenc Általános IskolaIntézkedési terv

Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola


1. A tanév megkezdése előtt fertőtlenítő nagytakarítást végeztünk, amelynek során figyelembe vettük a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait.

2. A tanév megkezdését követően az intézmény területén naponta többször fertőtlenítő takarítást végzünk. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, ajtókilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók valamint padlók és mosható falfelületek) vírusölő hatású fertőtlenítőszerrel fertőtlenítésre kerüljenek.

3. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos szellőztetésre.

4. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn.

Az oktatásban és nevelésben csak tünetmentes és egészséges dolgozó vehet részt.

Amennyiben egy tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul értesítjük a szülőt/gondviselőt. Igazolt fertőzés esetén tájékoztatjuk arról a fenntartót (Veszprémi Tankerületi Központ) és a Nemzeti Népegészségügyi Központot. Dolgozó esetében a fenntartó (Veszprémi Tankerületi Központ), és a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása történik meg.

5. A tavalyi év tapasztalatai alapján és a nevelés-oktatás zavartalan körülményeinek biztosítása érdekében a szülők az iskola épületébe nem léphetnek be. Hivatalos ügyek intézésére időpont egyeztetést követően van lehetőség, az intézményvezető előzetes engedélyével munkanapokon 8.00-16.00 között. A tanuló iskolai haladásával, teljesítményével kapcsolatos személyes megbeszélésre (pedagógus-szülő) időpont egyeztetést követően biztosítunk lehetőséget.

Az épületbe a szülők az aktuális járványügyi előírások betartásával léphetnek be: (kézfertőtlenítés, maszk viselése)

6. A tanítási órákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

7. Az iskola épületében a fedett közösségi terekben (folyosók, mosdó, aula) a 1-8. évfolyam tanulói és az intézmény alkalmazottai számára (pedagógusok, adminisztratív-gazdasági és technikai dolgozók) kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Az ebédlőben minden tanuló és felnőtt számára kötelező a maszk használata.

8. A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 m-es védőtávolság. A nagyszünetben az 5-6. évfolyamos tanulók a fórumra, a 7-8. évfolyamos tanulók a hátsó udvarra mehetnek ki az arra kijelölt bejáratokon keresztül.

9. Az iskola csengetési rendje nem változik, a házirendben foglaltaknak megfelelő.

10. Az órarendből következő vándorlási rend kialakításánál elsődleges szempont, hogy a tanulócsoportok vándorlása minimális legyen, tehát az osztályközösségek a tanítási nap során lehetőség szerint ugyanazt a tantermet használják.

A nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvények megtartása egyedi elbírálás alá esik.

11. A gyerekeket – életkoruknak megfelelő módon – folyamatosan tájékoztatjuk a személyi higiénés szabályokról, a követendő mintákról.

12. A szülői értekezleteket, fogadó órákat a járványügyi előírások betartása mellett – külön rend szerint – tartjuk meg. Az egyéb információkat e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy egyéb alkalmazott intézményi adminisztrációs rendszeren keresztül is eljuttatjuk a szülőkhöz. Kérjük, hogy minden szülő lépjen be a KRÉTA rendszerbe, és rendszeresen látogassa is a felületet!

13. Az osztálykirándulások megvalósítását belföldön, ott alvás nélkül javasoljuk.

14. Annak a tanulóknak, aki tartós betegsége miatt veszélyeztetett csoportba tartozik, hiányzását igazoltnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük azt is, ha a tanuló hatósági karanténba kerül.

15. A szülőnek tanévenként öt tanítási nap igazolására van lehetősége.

16. A tanulónak a távolléte idején a pedagógussal egyeztetett módon van lehetősége a kapcsolattartásra, az új tananyag és a számonkérés formájának megismerésére.