Tisztelt Szülők!Tisztelt Szülők! Az alábbiakban szeretnénk Önöket tájékoztatni a járványügyi helyzet miatt kialakított aktuális tudnivalókról.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a 2020/2021-es tanévre vonatkozó – járványügyi készenlét idejére – eljárásrendje alapján tavaly ősszel alakítottuk ki az intézményünkre vonatkozó „Intézkedési tervünket”. Az előttünk álló új tanév tervezésénél áttekintettük a 2020 őszén kialakított működésre vonatkozó szabályainkat, előírásainkat.

Fontos kiemelnünk, hogy az iskolák működésére vonatkozóan a tavalyi eljárásrend, a 2021. augusztus 25-én megjelent módosítás előírásai, valamint az a tény szolgáltatott alapot, hogy a járványveszély még nem szűnt meg. Ezek figyelembevételével aktualizáltuk a mindennapi működésünkre vonatkozó szabályainkat, amelyek visszavonásig érvényesek. Természetesen a feltételek változása vagy a jogszabályi környezet módosulása a most hatályos „Intézkedési terv” előírásait is megváltoztathatják.

Kérjük Önöket, hogy a szabályok betartásával az elmúlt tanévhez hasonlóan segítsék munkánkat és legyenek partnerek gyermekeik és az itt dolgozók egészségének megőrzésében.

Reméljük, hogy az előttünk álló tanévet jelenléti oktatás keretében tudjuk teljesíteni és nem kerül sor tantermen kívüli digitális távoktatás bevezetésére. Ennek szellemében hagyományos tanév megvalósítását tervezzük, de a körülmények változására is készen kell állnunk, így a rendezvények megtartása - különösen a nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétét igénylők esetében - egyedi elbírálás alá esik.

Figyeljünk és vigyázzunk egymásra!

Köszönjük együttműködésüket.Veszprém, 2021. augusztus 26.

Horváth Szilárd igazgató
Veszprémi Deák Ferenc Általános IskolaIntézkedési terv

Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola


1. A tanév megkezdése előtt fertőtlenítő nagytakarítást végeztünk, amelynek során figyelembe vettük a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait.

2. A tanév megkezdését követően az intézmény területén naponta többször fertőtlenítő takarítást végzünk. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, ajtókilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók valamint padlók és mosható falfelületek) vírusölő hatású fertőtlenítőszerrel fertőtlenítésre kerüljenek.

3. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos szellőztetésre.

4. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn.

Az a tanuló vagy dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy a kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.

Az oktatásban és nevelésben csak tünetmentes és egészséges dolgozó vehet részt.

Amennyiben egy tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul értesítjük a szülőt/gondviselőt és az iskolaegészségügyi orvost. Igazolt fertőzés esetén tájékoztatjuk arról az iskolaorvost, a fenntartót (Veszprémi Tankerületi Központ) és a Nemzeti Népegészségügyi Központot. Dolgozó esetében a fenntartó (Veszprémi tankerületi Központ), üzemorvos és a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása történik meg.

Igazolt fertőzés esetén jelentjük azt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által létrehozott felületen is.

5. A tavalyi év tapasztalatai alapján és a nevelés-oktatás zavartalan körülményeinek biztosítása érdekében a szülők az iskola épületébe nem léphetnek be. Hivatalos ügyek intézésére időpontegyeztetést követően van lehetőség, az intézményvezető előzetes engedélyével munkanapokon 8.00-16.00 között. A tanuló iskolai haladásával, teljesítményével kapcsolatos személyes megbeszélésre (pedagógus-szülő) időpontegyeztetést követően biztosítunk lehetőséget.

Az épületbe a szülők az aktuális járványügyi előírások betartásával léphetnek be.

6. A tanítási órákon és a fedett közösségi tereken (folyosó, aula, mosdó) maszk viselése nem kötelező. Az ebédlői rendre vonatkozóan az étkeztető vállalat által meghatározott előírások az irányadók.

7. A közösségi terekben törekedni kell a megfelelő távolság betatására. (A nagyszünetre vonatkozó az előírásokat augusztus 31-ig határozzuk meg). Az iskola területén biztosítjuk a kézfertőtlenítés lehetőségét.

8. Az iskola csengetési rendje nem változik, a házirendben foglaltaknak megfelelő.

9. Az órarendből következő vándorlási rend kialakításánál elsődleges szempont, hogy a tanulócsoportok vándorlása minimális legyen, tehát az osztályközösségek a tanítási nap során lehetőség szerint ugyanazt a tantermet használják.

10. A gyerekeket – életkoruknak megfelelő módon – folyamatosan tájékoztatjuk a személyi higiénés szabályokról, a követendő mintákról.

11. A szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartása mellett – külön rend szerint – tartjuk meg. Az egyéb információkat e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy egyéb alkalmazott intézményi adminisztrációs rendszeren keresztül is eljuttatjuk a szülőkhöz. Kérjük, hogy minden szülő lépjen be a KRÉTA rendszerbe, és rendszeresen látogassa is a felületet!

12. Az osztálykirándulások megvalósítását belföldön, ottalvás nélkül javasoljuk.

13. Annak a tanulóknak, aki tartós betegsége miatt veszélyeztetett csoportba tartozik, hiányzását igazoltnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük azt is, ha a tanuló hatósági karanténba kerül.

14. A szülőnek tanéveként öt tanítási nap igazolására van lehetősége.

15. A tanulónak a távolléte idején a pedagógussal egyeztetett módon van lehetősége a kapcsolattartásra, az új tananyag és a számonkérés formájának megismerésére.