Intézkedési terv

Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 1. Továbbra is kiemelet figyelmet fordítunk az intézmény területének tisztaságára. A takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, ajtókilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC-lehúzók, valamint padlók és mosható falfelületek) fertőtlenítve legyenek.

 2. Zárt térben kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos szellőztetésre.

 3. Kérjük, továbbra is, hogy az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogassa. Igazolt fertőzés esetén a hatályos előírásoknak megfelelően járunk el. Az oktatásban és nevelésben csak tünetmentes dolgozó vehet részt.

 4. A nevelés-oktatás zavartalan körülményeinek biztosítása érdekében a szülők az iskola épületébe csak hivatalos ügyben, a tanuló haladásával, teljesítményével kapcsolatos személyes megbeszélésre léphetnek be munkanapokon 8.00-16.00 óra között.

 5. A tanítási órákon és a fedett közösségi terekben (folyosók, mosdó, aula, ebédlő) az intézmény tanulói és dolgozói számára a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

 6. Az iskola csengetési rendje a házirendben foglaltaknak megfelelő, a tanévre vonatkozóan kialakított vándorlási rend változatlan marad.

 7. A gyerekeket – életkoruknak megfelelő módon – továbbra is folyamatosan tájékoztatjuk a személyi higiénés szabályokról, a követendő mintákról.

 8. 8. A szülői értekezleteket és fogadóórákat jelenléti formában tartjuk meg, és az egyéb információkat a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy egyéb alkalmazott intézményi adminisztrációs rendszeren keresztül is eljuttatjuk a szülőkhöz. Kérjük, hogy minden szülő lépjen be a KRÉTA rendszerbe, és rendszeresen látogassa a felületet.

 9. Az osztálykirándulások megtartását belföldön javasoljuk.

 10. Annak a tanulónak a hiányzását, aki tartós betegsége miatt veszélyeztetett csoportba tartozik, igazoltnak tekintjük.

 11. A szülőknek tanévenként öt tanítási nap igazolására van lehetősége.