Pedagógus álláshelyek


Felhívás


A 2019/2020-as tanévtől a Veszprémi Tankerületi Központ a következő pedagógus álláshelyek betöltését hirdeti meg a Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskolában.


Három fő tanító.


Egy fő matematika-bármely szakos általános iskolai tanár.

Egy fő biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár.

Egy fő informatika-bármely szakos általános iskolai tanár.

Egy fő tanító (határozott idejű kinevezéssel: 2019. augusztus 21 - 2020. július 1).


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (kivétel 1 fő tanító esetében).

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkaköri, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Végzettségének megfelelően a munkaköri leírásban felsorolt feladatok elvégzése.


Pályázati feltételek:
- főiskolai szintű pedagógus végzettség: tanító szak, matematika-bármely szakos-, biológia-földrajz szakos- és informatika-bármely szakos szaktanári végzettség

- büntetlen előélet

- cselekvőképesség

- magyar állampolgárság

- felhasználói szintű informatikai ismeretek


Előnyt jelent: Német vagy angol műveltségterület (tanítói álláshelyek esetében).


A pályázatok részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz

- motivációs levél

- végzettséget igazoló okiratok másolata

- a pályázó aláírt nyilatkozata, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához

- alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági igazolás a büntetlen előéletre vonatkozóan valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A munkakörök betöltésének időpontja: Legkorábban 2019. augusztus 21. napjától.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Horváth Szilárd intézményvezető részére a bsz@sednet.hu e-mail címre

A pályázatok elbíráslásának határideje: 2019. június 25.