Beiratkozással kapcsolatos kiegészítő információkA beiratkozással kapcsolatos tudnivalók (időpont, szükséges dokumentumok) a Veszprém Megyei Kormányhivatal által közzétett
Hirdetményben  olvasható.


Iskolánkban a beíratás helyszíne az intézmény könyvtára lesz.


A Hirdetményben jelzett időpontban a szükséges dokumentumok bemutatásával lehet a gyermeket beíratni az iskolába.

Az idei esztendőben újdonságként elektronikus ügyintézéssel is lehetséges a jelentkezés. A "Beiratkozás Általános Iskolába" e-ügyintézési felületen  2019. április 1-től van lehetőség a beiratkozás rögzítésére.


Felhívjuk a figyelmet, hogy a beiratkozás napján ebben a tanévben még (április 11-én vagy 12-én) a szülőnek mindenképpen meg kell jelennie személyesen a beíratáson. Tehát elektronikus ügyintézés választása esetén is személyesen be kell jönni az iskolába a szükséges dokumentumokkal együtt. ez idén még kötelező!

A beíratáskor kötelezően bemutatott dokumentumok mellett három nyilatkozat kitöltésére is sor kerül:
"Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről",
"Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról",
"Nyilatkozat Etika/Hit-és erkölcstan oktatásról".

A beiratkozást követően a tankerületi központ igazgatói értekezletén történik meg a szükséges tájékoztatás és egyeztetés. Ezt követően az intézményvezetők meghozzák a tanulók felvételével kapcsolatos döntésüket:

- gyermek felvételéről szóló döntés
- gyermek felvételének elutasításáról szóló döntés

A döntésről szóló határozatot legkésőbb 2019. április utolsó napjáig meg kell küldeni (postára kell adni) az érintett szülők részére.

A felvétel elutasítása esetén a szülőnek jogában áll jogorvoslati kérelmet benyújtani. Ezt az intézménynél kell megtenni. Az intézmény vezetője javaslatával együtt továbbítja azt a fenntartó
részére(Veszprémi Tankerületi Központ).

A fenntartó a szülői kérelmet elutasíthatja, vagy megsemmisítheti és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.