Tisztelt Szülők!
Gyermekük iskolai étkezésével kapcsolatban szeretnénk néhány fontos (régi és új) feltételre és tényezőre felhívni a figyelmet.

Kérjük, figyelmesen olvassák el a következő sorokat és az étkezés zavartalan lebonyolítása érdekében annak megfelelően járjanak el!

Gyermekük hiányzása esetén kérjük hogy e-mailben jelezzék azt intézményünk számára

E-mail cím: deakvpgazd@gmail.com
 
1. Étkezés lemondásának rendje: Szülő jelzi a fenti e-mail címre a gyermek hiányzását. A következő naptól lehet a gyermeket az étkezésből kihúzni.

Kérjük az e-mailben a következő adatok szerepeljenek:
- gyermek neve, osztálya, menza vagy napközi valamint hogy mely napokról legyen kihúzva.

Kérjük, minden esetben délelőtt 10 óráig jelezzék  a gyermek hiányzását. A jelzés napján lehetőség van arra, hogy a szülő éthordóban vigye el az ételt. Ugyanez az eljárásrend vonatkozik arra is amikor a gyermek meggyógyul és iskolába jön.

2. Évközbeni változtatás lehetősége menzáról napközire vagy fordítva: jelzést legkésőbb tárgyhó 25-ig lehet tenni a fenti e-mail címen és a gyermek a következő hónaptól az abban jelzett étkezésben fog részesülni. Ugyanez vonatkozik arra is ha a gyermek szeretné lemondani az iskolai étkezést vagy szeretne abban részesülni.

3. Étkezés igénylése, lemondása a következő tanévtől. Amennyiben a szülő a nyár folyamán nem jelzi változtatási szándékát, a gyermek számára szeptembertől továbbra is megrendeljük az étkezést.

Köszönjük segítségüket és együttműködésüket.


Kérdés, kérés esetén kérjük Steierlein Zsuzsanna kolléganőhöz forduljanak a jelzett e-mail címen vagy az iskola telefonszámán.